Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro identifikaci návštěvníka a personalizaci webu. Vyjádřete souhlas, že smíme používat cookies:

SouhlasímOdejít

Seminář

GDPR ve školství

co potřebujete znát, první problémy, chybné postupy, nesprávná aplikace zákona, nová česká legislativa, omyly...

Řešení takových perel jako:

"museli jsme ze zdí sundat obrázky, protože byly podepsané od dětí" - "Zrušili jsme kvůli GDPR třídní schůzky" a pod.

Komu je seminář určen?

Seminář je určen – ředitelům, zástupcům ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům ve školství. 

Může být zajímavý pro všechny podnikající subjekty, příspěvkové organizace, obce, města, spolky, církve, nadace, OSVČ a dalším subjektům, které vedou jakékoliv údaje o zaměstnancích, zákaznících, svých členech a spolupracujících osobách, soutěžích, slevových programech. Na semináři budou též naznačeny a ukázány možnosti praktických řešení problematiky GDPR vč.možností outsourcingu. Máte-li zavedený vlastní systém ochrany osobních údajů, můžete si ověřit správnost svého postupu.

Tématická nápň

V květnu 2018 nastala účinnost nového nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které nahrazuje nyní platný zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto nové nařízení (GDPR) je závazné ve všech členských státech EU. Řada firem má již aplikováno toto nařízení, avšak ne vždy správně. Tento seminář kromě výkladu nařízení GDPR ukáže na řady chyb, omylů a pochybení, které vznikají z chybného pochopení legislativy. Vysvětlení, co vše je osobní údaj a co bude třeba k souhlasu s údaji pracovat event. evidovat tyto údaje. Na semináři bude též zdůrazněno porovnání současné platné právní úpravy (zákon č.101/2000 Sb.) a ustanovení GDPR. Též bude zmíněn připravovaný/schválený nový zákon o ochraně osobních údajů (t.č. parlamentní tisk 139/2018), schválený Poslaneckou sněmovnou 5.12.2018. Účastníci budou seznámeni s prvními zkušenostmi z kontrol a výsledků činností pověřenců.Kdo přednáší?

předseda Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů


Cena a objednávka semináře

Cena za osobu/seminář je 1.850,-Kč (vč.21%DPH)

Platba za kurz probíhá na základě výzvy k platbě, hrazené kupujícím na účet školitele. Po uhrazení je vystaven daňový doklad. 

V ceně kurzu jsou zahrnuty teplé a studené nápoje, občerstvení během přestávek. Platba v hotovosti na místě nebude možná.

Volné termíny

Aktuálně nejsou žádné volné termíny kurzů.

Nevyhovuje Vám termín, nebo máte zájem o jiný seminář? Napište nám na info@gdpr-support.cz nebo využijte našeho kontaktního formuláře 

Média

Mediálním partnerem akce je:

Místa

Ostrava:  KD Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava

Ústí nad Labem: Krajská knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3

Praha: Hadovka, Evropská 33A, Praha Dejvice 

Liberec: Lidové sady 1, Liberec

Karlovy Vary: Krajská knihovna, Závodní 84, Karlovy Vary

Osnova semináře